• Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente

Acceder a información en Castellano | Accedir a informació en Valencià


INFORMACIÓ sobre ITACA: “Mòdul per a famílies 2.0”

Estimats pares i mares, el nostre centre utilitza per a la gestió administrativa i acadèmica l'aplicació ITACA desenrotllada per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

ITACA disposa d'informació que pot ajudar les famílies a estar millor informades sobre l'evolució educativa dels seus fills i permet establir vies de comunicació alternatives amb el Centre Educatiu. La Web Família és el portal des del que els pares o els tutors legals poden veure les qualificacions dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d'avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges amb els docents.

Amb l'ànim de millorar i acostar la Web Família als pares i tutors legals s'ha realitzat la nova Web Família 2.0 millorant l'anterior, adaptant-la a les tecnologies actuals, incorporant millores en el seu contingut, afegint un nou mòdul de comunicacions i facilitant l'accés des de diferents dispositius (mòbils, tablets, ordinadors).

Ens complau informar-los que a partir d'ara es podrà accedir a esta nova plataforma de la Web Família 2.0, accedint des de: https://familia2.edu.gva.es/

Tots aquells familiars que ja són usuaris de l'anterior plataforma Web Família, no hauran de realitzar cap gestió administrativa. Simplement a partir d'ara podran accedir a la nova plataforma Web Família 2.0 (https//familia2.edu.gva.es), utilitzant el mateix usuari i contrasenya que fins ara estaven utilitzant.

Per a aquells familiars que encara no siguen usuaris i estiguen interessats a donar-se d'alta en la Web Família 2.0, poden descarregar-se el model de sol·licitud d'accés a este servici, omplir-lo i entregar-lo en la secretaria del centre, on li proporcionaran més informació respecte d'això.

Model de sol·licitud de la Web Família:

http://www.ce ice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA.pdf

En el moment se li active l'accés a la Web Família 2.0, rebrà en el correu electrònic facilitat per vosté, la direcció d'accés així com l'usuari i la contrasenya. Una vegada haja accedit a la plataforma, podrà trobar una guia d'ajuda al polsar sobre el botó superior “Més Informació”.

 


 

INFORMACIÓN sobre ITACA: “Módulo para familias 2.0”

Estimados padres y madres, nuestro centro utiliza para la gestión administrativa y académica la aplicación ITACA desarrollada por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

ITACA dispone de información que puede ayudar a las familias a estar mejor informadas sobre la evolución educativa de sus hijos y permite establecer vías de comunicación alternativas con el Centro Educativo. La Web Familia es el portal desde el que los padres o los tutores legales pueden ver las calificaciones de sus hijos o tutelados, el registro de faltas o retrasos a clase, el calendario de evaluaciones y actividades extraescolares, y los mensajes con los docentes.

Con el ánimo de mejorar y acercar la Web Familia a los padres y tutores legales se ha realizado la nueva Web Familia 2.0 mejorando la anterior, adaptándola a las tecnologías actuales, incorporando mejoras en su contenido, añadiendo un nuevo módulo de comunicaciones y facilitando el acceso desde diferentes dispositivos (móviles, tablets, ordenadores).

Nos complace informarles que a partir de ahora se podrá acceder a esta nueva plataforma de la Web Familia 2.0, accediendo desde la siguiente dirección: https://familia2.edu.gva.es

Todos aquellos familiares que ya son usuarios de la anterior plataforma Web Familia, no tendrán que realizar ninguna gestión administrativa. Simplemente a partir de ahora podrán acceder a la nueva plataforma Web Familia 2.0 (https//familia2.edu.gva.es), utilizando el mismo usuario y contraseña que hasta ahora estaban utilizando.

Para aquellos familiares que todavía no sean usuarios y estén interesados en darse de alta en la Web Familia 2.0, pueden descargarse el modelo de solicitud de acceso a este servicio, cumplimentarlo y entregarlo en la secretaría del centro, donde le proporcionarán más información al respecto. Modelo de solicitud de la Web Familia: http://www.ce ice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA.pdf

En el momento se le active el acceso a la Web Familia 2.0, recibirá en el correo electrónico facilitado por usted, la dirección de acceso así como el usuario y la contraseña. Una vez haya accedido a la plataforma, podrá encontrar una guía de ayuda al pulsar sobre el botón superior “Más Información”