• Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente

H i s t ò r i a   d e l    C e n t r e

 


El Centre es va crear amb el nom de Institut de Formació Professional de Santa Pola per Decret de la Generalitat Valenciana de data 18/07/88 (DOGV de 25/07/1988) per transformació de la secció de Formació Professional de l'Institut Politècnic d'Elx (Ara IES Sixto Marco). Amb anterioritat havia estat adscrit a l'Institut Politècnic d'Alacant (ara IES Cavanilles). Va començar a funcionar durant el curs 1988/1989 amb les famílies professionals de primer grau:

  • Hostaleria i Turisme: especialitat Cuina
  • Administrativa i comercial: especialitats Secretariat i Administrativa
  • Automoció: especialitat Mecànica de l'Automòbil

I les famílies de segon grau:

  • Administrativa i comercial: especialitats Comercial i Administrativa
  • Hostaleria i Turisme: especialitat Hostaleria, que va començar el curs 1990/91

Per Decret de la Generalitat Valenciana de data 2/09/97(DOGV de 08/09/1997) canvia la seua denominació a la de Institut d'Ensenyament Secundari, implantant-se el tercer curs d'Ensenyament Secundari Obligatoria al curs 1997/1998.

Per Ordre de la Conselleria d'Educació de 28/10/1999 (DOGV de 10/12/1999) se li atribueix, a proposta del Consell Escolar del centre, la denominació actual IES Cap de l'Aljub, és el nom amb el que s'anomenava el port de Santa Pola després de la conquesta cristiana, segons un document del rei Jaume I del 15 de febrer de 1269.


Directors i directores del IES CAP DE L'ALJUB:

Antonio López Farinós

Emma Cazorla

Justa Rodríguez de Guzmán Giménez de los Galanes

José Manuel Pastor Lillo

Yolanda Tremiño Adsuar

Ángel Andrés Lillo Lumbreras